2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRETMENLERİMİZE, ÖĞRENCİLERİMİZE VE VELİLERİMİZE HAYIRLI OLSUN.

2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRETMENLERİMİZE, ÖĞRENCİLERİMİZE VE VELİLERİMİZE HAYIRLI OLSUN.

Eğitim sistemimizden beklentilerimiz:

Devletine milletine, menfaatlerine, geleceğine, manevi ve ahlaki değerlerine bağlı ve saygılı; bölgemizden başlayarak tüm insanlara ve topluluklara, öğrenim, bilim, eğitim, kültür ve sanat çabalarına maddi ve manevi katkıda bulunacak nesil yetiştirmek.

Ülkemizin ve bölgemizin ihtiyaç duyduğu millî kültür ve tarih şuuruna sahip, milletimize, devletimize, bölgemize ve insanlığa faydalı nesil yetiştirmek.

 Türk inkılabının ve Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihsel ve insani önem ve görevinin tam idrak ve şuurunda, millî ve insanî görev ve tarih şuuruna sahip, sağduyulu, akl-ı selim sahibi, yarar üreten, çağlara egemen; milletine, bölgesine bağlı ve insanlık ailesinin onurlu ve seçkin üyesi olacak kuşakların oluşum ve gelişim sürecine katkıda bulunacak nesil yetiştirmek.

Eğitimde sığ bilgi alanının sözde bir eğitim olduğu inancındayız. Eğitim sistemimizi, gereksiz hayatta hiçbir faydası bulunmayan ansiklopedik bilgi birikiminin yükünden kurtarmak gerekmektedir. Milli ve manevi, ahlaki düşünce bazında insan aklının terbiyesi ve düşüncenin geliştirilmesi gerekir. Çünkü insan aklı bilinenlerden hareketle bilinmeyenlerin bilgisini kazanır. Bu yüzden ahlaki, manevi terbiye kadar, zihin terbiyesine de önem verilmelidir. Çünkü eğitim genel ve toplumsal bir ihtiyaçtır. Eğitimi hayat boyu bir faaliyet olduğu için herhangi bir yaş grubu sınırlandırılması yapmadan okul öncesi eğitimi, aile eğitimi, meslek eğitimi, halk eğitimi; okul eğitimi gibi önemle ele alınmalıdır. Basın, TV, yayıncılık, film vb. kitle haberleşme araçları bu esasa göre değerlendirilmelidir.

SHARE
Millet Derneği İstanbul Şubesi hakkında bütün haberler, semineler ve faaliyetleri takip edebilirsiniz.

YORUM YOK

VER