YABANCI OKULLAR VE MİSYONERLİK FAALİYETLERİ

      Millet Derneği Kayseri Şubesinde Mart ayı konferansı yapıldı. Yabancı Okullar ve Misyonerlik faaliyetlerinin ele alındığı konferansın konuşmacı konuğu araştırmacı Yazar Osman İkinci, yabancı okullar ve misyonerlik faaliyetlerinin ülkemizdeki ve dünyadaki etkileri üzerinde durdu.

     Ülkemizdeki yabancı okulların faaliyetlerini, Osmanlı’nın son dönemlerinden beri Türk ve Müslüman düşmanlığı üzerinden yürüttüğüne dikkat çeken İkinci, ilgiyle takip edilen konuşmasında özetle şöyle dedi.

       Ülkemizde açılan yabancı okullar sosyal, kültürel, ekonomik, dini ve diplomatik alanlarda bozguncu, ayrıştırıcı faaliyetlerde ve propagandalarda bulundu.  Toplumu birbiriyle vuruşturmayı, kaos çıkarmayı, iç barışı bozmayı amaç edindi. Irk ve mezhep farklılıklarını sürekli canlı tuttu. Vatanımızın bir bölümünün kan gölü haline gelmesine neden oldu.

      Misyonerlik;  Gönüllü veya ücretli olarak bölücü amaçla bir düşünceyi, din öğretisini propaganda etme ve yayma çalışmasıdır. MisyonerlikTürkiye’de daha çok bölücü amaçlı faaliyet yürütmektedir. Özellikle doğu ve güneydoğu bölgemizde yaşayan Kürt kardeşlerimiz üzerinde sinsi, bölücü, yıkıcı, onları azınlık duruma düşürücü çalışmalar yapmış ve kısmen başarılı olmuştur.

    Türkiye’deki bölücü misyonerlik faaliyetlerine karşı devletin kararlı, stratejik bir mücadelesi yoktur. Bu durum misyonerlik faaliyeti yürütenlere büyük bir avantaj sağlamış, bu avantajla yabancı okullar ve misyonerlik kurumsallaşmıştır.

     Yabancı okullardan yetişen insanlar, devletlerin en üst kademesinde görev almıştır. Bulgaristan’ın ilk üç başbakanı Robert Koleji mezunudur. Osmanlı’nın 450 yıllık balkan hâkimiyetini 15 gün gibi kısa bir sürede bırakmasına yabancı okulların ve misyonerlerin bölücü faaliyetleri neden olmuştur.

      Ülkemiz ve bölgemizdeki olumsuz gelişmeler, yabancı okulların ve misyonerlik faaliyetlerinin göz ardı edilmesinin,  gerekli tedbirlerin alınmayışının sonucudur.

      Yapılacak şey; Yabancı okulların faaliyetlerini daha yakından takip etmek.  Misyonerlik faaliyetlerini sıkı takip ve denetime tabi tutmaktır. Bunu yapacak olan da devlettir.

SHARE
Millet Derneği İstanbul Şubesi hakkında bütün haberler, semineler ve faaliyetleri takip edebilirsiniz.

YORUM YOK

VER