BAYRAK’IN İdeali

0
2

1402673851383###IMG_20140611_084703BAYRAK dergisi adaletin, kardeşliğin, barışın hâkim olduğu, güçlü, birleşmiş, ileri ve mutlu bir Türkiye için çıkıyor. BAYRAK, bu ülkünün kolayca ve kısa bir süre içinde gerçekleşemeyeceğini bilmektedir. Bir buçuk asırdan beri sosyal, ekonomik ve politik çözülüş safhasının bütün özelliklerini gözleyebildiğimiz Türkiye toplumu kendisini yok oluşa sürükleyen şartları bir an önce değiştirmek mecburiyetindedir. Aynı şey İslâm dünyası için de söylenebilir. Hatta daha ileri giderek, yirminci asrın başlarında büyümesinin doruğuna yükselmiş Batı’nın, insani değerler bakımından Batı’nın bir varyasyonu olan komünist âlemin de on dokuzuncu yüzyıl Batı dünyasının sosyal ideallerini ve değerlerini tekrarlayıp durduğunu ifade edebiliriz. Aktüel zaman itibariyle değil, ama tarihi zaman itibariyle bilimsel
ve teknolojik ilerlemeyi tekelinde tutan Batı’nın ve komünist dünyasının da mukadder çöküşünün başlangıcında olduğu gizlenemez.

Açıkça ifade etmeliyiz ki, duaya yeni bir medeniyete kavuşacaktır. Bunun zamanını, yerini tahmin etmek ancak kehanet etmek demektir. Fakat muhakkak olan bir şey varsa, o da insanlığın yeni bir medeniyetin eşiğine vardığıdır. Türkiye ve İslam dünyası için iki tercih bulunmaktadır. Ya bu medeniyetin kurucuları arasında bulunmak veya tarihi gelişmenin belli tür safhasında bu yeni medeniyeti bütün insanlıkla beraber çarnaçar kabullenmek mecburiyetinde kalmak.

BAYRAK dergisi Müslüman-Türk milletine yönelen bir çağrıdır, içinde bulunduğu sosyal, ekonomik, moral krizin yok olduğu bir mutlu Türkiye amacına ulaşmak için yapılan çağrıdır. Bu çağrı, elinden geldiğince insanlarımızı hakka, doğruya, gerçeğe, iyiye, güzele ve gelişmeye davet edecektir. İyiyi, güzeli, doğruyu gerçeği beraberce, ilimle, hikmetle arayacağız. Bu idealler bilginin, ahlakın, sanatın, gerçek dinin idealleridir. İlme, hikmete başvuracağız. Ahlakta kemal, sahih ve gerçek bir inançta derinleşme ve iyi amelleri geliştirme, hedefimiz olmalıdır.

Türkiye’nin problemlerinin, ne çözülmez ne de aşılmaz olduğuna inanmayacağız. Tarih şahittir ki, toplumumuzun bugün geçirdiği sancıların daha acılarına tarihimizde rastlanmıştır. İnsanlık tarihinde de rastlanmıştır. İlim, bize çok çeşitli ve farklı görünen âlemi sabit formüller çerçevesinde hapseder. Olaylar arasında değişmez alakalar bulmaya gayret eder. Ve bir defa da bu formüller bulunduktan sonra onların geçerliğinden, doğruluğundan şüphe etmez. Aksi halde ilmi ilerlemeden bahsedilemez. Yukarıda zikrettiğimiz hedeflerin insani ideallerin de nihai hedefini teşkil ettiği açıktır.

Bunun için biz ilme, hikmete, gerçek ve sahih bir inanca başvurarak insanlarımız, ülkemiz, İslam dünyası ve insanlık için gerçeği, faydalıyı, hayırlıyı, doğruyu, iyiyi ve güzeli aramaya çabalayacağız.

Türkiye’nin, İslâm dünyasının ve insanlığın içinde bulunduğu şartları, karşılaştığı problemleri elimizden geldiğince öğrenmeye, bilmeye ve öğretmeye çalışacağız. Eğer insan, tarih ve tabiat içindeki yerini tayin edemezse, nereye yönelmesi gerektiğini bilemeyecektir. Toplumlar, nereden geldiklerini ve nasıl bir dünyada yaşadıklarını bilemezlerse kurtuluşları, yücelişleri de mümkün olmayacaktır. Haritasız ve pusulasız deniz yolculuğu nasıl yapılamazsa Türkiye’nin içinde bulunduğu şartlar da dürüstçe ve gerçekçi bir biçimde tespit ve tayin edilmezse hiçbir derdimize derman bulamayacağız. İşte bunun için BAYRAK, insanın, toplumun, Türkiye’nin, İslam dünyasının ve dünyanın temel meselelerini aydınlatmaya yönelecektir. BAYRAK, yukarıda işaret ettiğimiz, iyinin, güzelin, doğrunun mesajcısı, tebliğcisi, habercisi olmanın yanında, Türkiye’nin ve insanlığın problemlerinin tesbit, teşhis ve tahlil edileceği bir kürsü, bir mektep olmak mecburiyetindedir. BAYRAK, Türkiye’nin temel meselelerini usanıp bıkmadan araştıracağı gibi, bu meselelerin çözülmesi için herkesi vazifeye çağıracaktır. Kanayan yaraların dindirilmesini, gerçek inanç, fedakâr aksiyon sahiplerinden bekleyecektir. Onları toplayacak, birleştirecek ve Türkiye’nin muhteşem tarihine lâyık yeni bir hayatın hazırlanmasına çağıracaktır. BAYRAK, Türkiye’nin ve insanlığın faydasına, hayrına ve saadetine yarayan ne varsa onu bulmak için herkesi müzakereye çağıracaktır.

BAYRAK kimseye «doğru yol bizim inhisarımızdadır» demeyecektir. Herkesi, doğru yolu birlikte aramaya çağıracaktır. BAYRAK der ki: «Gelin, görüşelim, doğruyu birlikte bulmaya çalışalım»

Kısaca BAYRAK, Türkiye’nin yok oluşa giden çözülüş tarihi safhasını durdurmak, Müslüman-Türk milletini adaletin, kardeşliğin barışın hâkim olduğu, güçlü, birleşmiş, ileri ve mutlu bir Türkiye hedefini gerçekleştirmek emelinde olan bir büyük düşünce hareketinin, yaşama tarzının çağrısı, mektebi ve politik rehberi olmak mecburiyetindedir. Böyle bir hedefin bütün BAYRAK ailesine çok ciddi görevler yüklediği muhakkaktır. Ancak bu ölçüde muhakkak olan birşey daha varsa o da BAYRAK’ın mesajının ulaştığı her kişiye yüklediği büyük görev ve sorumluluktur.

Türkiye’nin ve insanlığın hayrına olan doğru yolda ayaklarımızı sabit kılmasını, çalışmaların hayırlı, feyizli, bereketli olmasını Yüce Allah’tan dileriz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here