Millet Derneği Eğitim, Öğretim Çalışmaları

43

Millet Derneği İstanbul Şubesi, 2015-2016 yılı eğitim ve öğretim çalışmalarına 6 Kasım Cuma günü yapılan açılış ve seminer ile başladı. Eğitimci Saler Batal ve siyasetçi Salim Demirezen’in konuşmacı olduğu seminerin konusu İslam’ da Devlet Yönetimi idi.
Saler Batal konuşmasında öncelikle; toplum idaresi söz konusu olduğunda Cenab-ı Allah’ ın ‘adaletli olmak, işi ehline vermek ve şura yönetimi (istişare)’ kurallarını koyduğunu belirtti.

Konuyla ilgili ayetler ve peygamberimizin hayatından kesitler sundu.
Peygamberimizin Medine’ ye hicretinin ardından, aralarında farklı din ve ırktan insanların da bulunduğu Medine halkının, O’nu Medine şehrinin devlet başkanı seçmelerinin, peygamber olduğundan değil ‘Muhammed’ül Emin olduğundan kaynaklandığını söylerken, istişare ile ilgili olarak da peygamberimizin, hakkında açık ve kesin delil bulunmayan konularda istişare yaptığını dile getirdi ve konuyla ilgili bazı ayetleri örnek verdi.
‘Allah’ ın rahmeti sayesinde, onlara yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın onlar çevrenden dağılır giderlerdi. Öyle ise onları bağışla, onlar için istiğfar et, bağışlanma dile ve iş konusunda onlarla müşavere et. Eğer azmedersen artık Allah’ a tevekkül et. Şüphesiz Allah tevekkül edenleri sever.’ Al-i İmran 159

‘Yine onlar (Mü’minler), Rablerinin davetine uyarlar ve namazı dosdoğru kılarlar. Onların işleri, aralarında danışma iledir. Kendilerine verdiğimiz rızıktan da infak ederler.’ Şura 38
Adaletli olmak ile ilgili Maide Suresinin 8. ayetine dikkat çeken Batal, peygamberimizin Kâbe’ nin anahtarını Müslüman olmadan önce de Kâbe Kayyımlığı yapan Osman Bin Talha’ ya verdiğini söyleyerek işi ehline vermenin önemini de açıkladı.
‘Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutun. Adalet ile şahitlik yapan kimselerden olun. Bir topluluğa duyduğunuz öfke, sizi adaletsizliğe itmesin. Adil olun. Bu durum Allah korkusuna daha çok yakışır. Allah’ a isyandan sakının. Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilendir.’ Maide 8
Saler Batal’ın ardından Salim Demirezen konuşmasını yaptı.
Osmanlı Devleti’nde devlet yönetiminden örnekler veren Demirezen, şeyhülislamın padişahı tahttan indirme yetkisinin olduğunu Yavuz Sultan Selim-Kemal Paşazade ve II. Abdlhamid- Muhammed Hamdi Yazır örnekleri ile açıkladı.
Peygamberimizin 23 sene içerisinde davetten devlete gidişinin mü’minler için büyük bir örnek olduğunu belirten Demirezen Kur’an’dan peygamberimiz ile ilgili ayetlere dikkat çekti;
‘Andolsun Allah’ ın Resulü’ nde; Allah’ ı ve ahiret gününü arzulayan ve Allah’ ı çokça zikreden sizler için, en güzel örnekler vardır.’ Ahzab 21
‘Eğer siz o (Resule) yardım etmezseniz, iyi bilin ki, Allah ona yardım etmiştir. İnkar edenler kendisini (Mekke’ den) çıkardıkları sırada, ikisi (Ebu Bekirle beraber) mağarada iken, sadece iki kişiden biri olduğu halde, arkadaşına (Ebu Bekir’e) “tasalanma, Allah bizimle beraberdir!” diyordu. Allah da onun üzerine sekineyi (huzur ve güven duygusunu) indirmiş, onu, sizin görmediğiniz askerlerle kuvvetlendirmiş, kafirlerin (küfür) sözünü alçaltmıştı. Yüce olan, sadece Allah’ ın sözüdür. Allah daima üstündür, hüküm ve hikmet sahibidir. Tevbe 40
‘Muhakkak ki size içinizden bir peygamber gelmiştir. Sizin sıkıntıya düşmeniz o’ na çok ağır gelir. O, size son derece düşkündür. Müminlere çok şefkatli ve çok merhametlidir.’
Tur 48 ‘Rabbinin hükmüne sabret. Çünkü sen gözlerimizin önündesin. Kalkacağın zaman da Rabbini hamd ile tesbih et.’ Tevbe 128
‘(Ey Muhammed) göğsünü açıp genişletmedik mi?’ İnşirah 1
Peygamberimizin özelliklerine de değinen Demirezen, Veysel Karani gibi O’nun hırkasını almak şerefine nail olan Şair Hasan ile ilgili olarak; Şair Hasan’ın çok korkak olduğu, savaşlara katılmayıp, savaş zamanlarında kadın ve çocuklarla kaldığını, fakat peygamberimiz ve ashabının onu hiçbir zaman incitmediğini ve dışlamadığını aksine onun şair tarafını güçlendirmesine teşvik ettiğini dile getirdi. Çeşitli anekdotlar ile de zenginleşen seminer soru ve cevapların ardından sona erdi.