SURİYE-RUSYA VE BOP

  94

  Günümüzde İslam coğrafyası emperyalist güçlerin savaş alanı haline gelmiş. Ülkelere getirilmek istenen demokrasi ve baharlar adı altında ne yazık ki, İslam coğrafyası yanıyor. Batı dünyasının sahibi olduğunu düşündüğü Orta Doğu′ya yeni bir şekil verme projesinin Suriye ayağında durum gittikçe kızışıyor… Yoksa gizlenen asıl amaç BOP mu?
  Akdeniz, başta Rusya ve ABD nin savaş gemileriyle dolu. Şimdilerde şekil verilmek istenen bölge Suriye… Bir taraftan müttefikler terör odaklarını havadan bombalarken diğer yandan Suriye’de Rus askerlerinin, İran devrim muhafızlarının işi ne? Rusya için Suriye′nin müttefikliğinden daha önemlisi bölgedeki stratejik, askeri ve ekonomik mevkiini korumak, sıcak denizlere inmektir… Bu bakımdan çarlıktan beri yıllardır, Ak Denizden kopmayı kabullenemez.

  ABD nin hedefinde ise yenidünya düzeninde bölgenin yapılanması, emelleri ve İsrail′in güvenliği var. Bunun akabinde acaba Suriye içinden ikinci İsrail koridorunun açılması da mı var? Arap Baharı′nın Suriye′de tatbik edilme çabasını CIA eski analistlerden Graham Fuller, Huffington gazetesinde şöyle yorumluyor: ” Esad yakın zamanda bir yere gitmeyecek. İdeal bir yönetici olmaktan uzakta, ancak uzun zamandır bir devleti yönetiyor. Birçok Suriyeli iç savaşın daha büyümesinden korktuğu için Esad′ı destekliyor. Artık başarısızlığı itiraf etmenin zamanı gelmiştir.” Olay görülmeli, yöneticiler uyanmalıdır. Hatırlanacağı üzere, ABD İsrail ile ittifak halinde İslam’a ve İslam dünyasına karşı Haçlı savaşını başlatmıştı.

  Rus uçağının düşürülmesi sonucu oluşan gerginliğin diplomatik yoldan başka çözümü yoktur. Çünkü Türkiye aleyhindeki tutumlar o ülkelere zarar verecektir. ABD nin bölgeyi daha kolay kontrol edecek yeni haritalar çizme girişimini ve Türkiye’nin bölgede güç merkez olduğunu Rusya bilmiyor mu? Rusya kibirlenmeyi bir tarafa bırakarak bölgeyi ve kendini ateşe atacak yanlışlıklara son verip, ortamın gerginliğini azaltacak uzlaşı yollarını aramalıdır ki, bu tüm tarafların hayrına olur…

  Ortadoğu’da hesaplar büyük. Artık bölgede Türkiye’nin ihmale gelmeyeceği görülmelidir. Türkiyesiz bölge ve Orta doğu düşünülemez! Bakınız Azerbaycan milletvekili Bayan Ganire Paşayeva ne diyor! “Türkiye’yi zayıflatmak, bölmek ve parçalamak isteyenler unutmasınlar ki, Türkiye’nin dışında, Türk devlet ve topluluklarında yaşayan milyonlarca insan var ki, Türkiye için canından bile geçmeye hazırdırlar. Çünkü Türkiye bizim için vatanımız kadar vatandır! Çünkü Türkiye de bizim için vatandır!

  Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbankulu; “Rus ordusunun Türkmenlere yönelik saldırıları devam ederse Rusya ile Tüm ilişkileri keseriz” diyor.
  Birçok nedenlerden dolayı Rusya′nın Türkiye aleyhindeki tutumu uzun vadede kendine zarar verecektir… Yoksa Rusya Uzak Asya′yı, kendinden ayrılan bağımsız olan Türk devletlerini ve Kafkasya’yı kaybetme endişesini devamlı yaşayacaktır.

  Türkiye de şunu asla unutmamalıdır ki, bu gün dost, müttefik görünenler yarın seni menfaatleri uğruna terk ederler. Ne diyor ABD eski başkanı “ABD nin dostundan önce menfaatleri gelir” ABD, BOP la Ortadoğu’daki ülkelerde kaos oluşturarak, ülke insanlarını göçe zorlayıp bölgede Kürt koridoru açılması için değişik terör örgütlerini kullandığı bilinmektedir. BOP un taşeronluğunu yapmadan, kan ve zulme rıza göstermeden barıştan yana, mazlumdan yana olmalıyız.

  Türkiye, soydaşları nerde olursa olsun onların yanında olmak, onları korumak zorundadır. Bu güçlü devletin varlığıdır. Bölgede İran’ın sinsi oyunları, İslam’ı bölme ve kutuplaştırma çalışmaları görülmelidir. Bölgede Müslümanlar birbirini boğazlarken bakın İsrail’in sesi çıkıyor mu? Ağababası gerekeni yapıyor…

  Türkiye bölgede tüm haklarını koruyan adil, barış ve uzlaşıdan yana tutum içersinde olmalıdır. Emperyalizmin sömürüsünden kurtulmak adına Türkiye, çevresinde güçlü ittifaklar oluşturmalı ve yeni bir barış kuşağı için tarihi adımlar atmalıdır. Objektif, barışçı ve rasyonalist bir dış politika yürütmemizi engelleyen ve sürekli olarak iç savunma dinamiklerimizi örseleyen oyunları görmelidir. Aksine bir durumda çatışmaların kazananı küresel egemenlik peşinde olan BOP sahipleri olacaktır.

  Günümüzde sıcak savaştan daha önemlisi psikolojik savaştır! Bu ekonomik, siyasi ve kültüreldir. Asıl savaşı kazanan unsurlar da bunlardır. Bu sahalarda güçlü olanlar daima kazanmışlardır.

  Türkiye İslam ve Türk dünyasına yön verecek stratejiler; askeri, siyasi, ekonomik ve bilimsel çalışmalar içersine girmeli, İslam’ın kılavuzluğunda, tarihi misyonuyla rehberliğini yapmalıdır. Yoksa “Tarih ihtiyatsızlar için merhametsizdir.” (Dozy)