Kayseri Şubemizden Basın Açıklaması

43

Hepimiz Suçluyuz?
Üniversiteli Özgecan kızımızın katledilmesi ülkede infial uyandırdı. Biz de şiddetle kınıyoruz. Şiddete maruz kalarak hayatını kaybeden tüm kadınlarımıza Allahtan rahmet yakınlarına sabırlar diliyoruz.
Bu cinayetle birlikte kadına şiddeti protestoları çığ gibi büyüdü. Kadına şiddet uygulayanların, kadın cinayeti işleyenlerin en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğine inanıyoruz.
Kadınlarımızın uğradığı mağduriyete üzüldüğümüz kadar bu mağduriyetlerdeki sorumsuzluklarımıza da üzülüyoruz. Vatandaşlarımızın can, mal ve aile güvenliğini sağlamakla görevli yetkililerin tutum ve davranışlarına üzülüyoruz.
Kadına şiddet uygulayan, kadın cinayeti işleyenler, Özgecan’ın katilleri gibi caniler gökten inmedi. Bu toplumun içinden yetişti.
Yetkilileri uyarıyoruz.
Eğitim politikamızın nesrinde, ne kadar sevgi ve barış toplumu yetiştirecek programlar var? Kin ve nefreti körükleyeci tutum ve davranışlarınızdan neden vazgeçmiyorsunuz? Neden toplumda sevgi ve barışı sağlayacak adımlar atmıyorsunuz? Televizyon dizilerinde çocukların bile ellerine silah vererek şiddet körükleniyor. Dizilerde kendi kültürümüzden çok uzak bir aile yapısı ve anlayışı yansıtılıyor. Şiddet içeren kin, nefret, intikam duygularını öne çıkaran bu dizilere neden engel olmuyorsunuz?
Gazeteler, televizyonlar, bütün iletişim araçları kullanılarak toplumu toplum yapan değerler yok edilirken çözüm makamında olan sizler ne yapıyoruz? Eğitim politikamızdaki hangi yanlışlarımızdan dolayı insanımız bu kadar canavarlaşıyor? diye kendinizi neden sorgulamıyorsunuz?
Sorunu çözecek olan belirli makamlardır. Makam sahipleri sorunlardan şikayetçi olamaz. Halkın tepkisine bel bağlayamaz.
Sorunları çözemiyor, çözümü vatandaşın tepkisinde, sokağa çıkmasında görüyorsanız bulunduğunuz makamı neden işgal ediyorsunuz?
Makamlar çıkar ve menfaat devşirme yeri değildir. Vatandaşların sıkıntılarını giderme, dertlerine derman olma, çare olma makamlarıdır.
Halk da sokağa çıkıp tepki göstererek uyarı görevini yapar. Ancak sorumluluktan kurtulamaz. Ülkede yaşanan tüm olumsuzluklardan vatandaş olarak bizlerde sorumluyuz.
Sorumsuz insanlara yetki vererek toplumda cani ruhlu insanların yetişmesinden yaşanan haksızlık, adaletsizlik, rüşvet, yolsuzluk ve cinayetlerden, sorunların çözümsüz hale gelmesinden hepimiz sorumluyuz. Hepimiz suçluyuz..
Ülkemizde adalet, sevgi ve barışın hakim olması için tüm vatandaşlarımızın ve yetkililerimizin görev ve sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz.
18.02.2015
Mustafa TEMİZER
Millet Derneği Şb.Bşk.