Millet Derneği’nden Türk İslam Birliği Çağrısı

36

Millet Derneği Kayseri şubesinde 3 Ocak 2014 tarihinde gerçekleşen Araştırmacı Yazar Oktay Fakıoğlu beyin sunduğu seminerin tam metni:

Millet derneğinde aylık konferanslar devam ediyor. Ocak ayı konferansının konusu “Türk Dünyasında Birlik çalışmaları” idi. Dernek ikinci Başkanı Osman ikinci’nin sunumunu yaptığı toplantı İlahiyatçı Ethem Dinçaslan’ın okuduğu ve mealini verdiği Kur’an’dan sonra Dernek başkanı Mustafa Temizer Derneğin yaptığı birlik çalışmaları hakkında kısa bir bilgi vermesinin ardından konuşmacı, tarihçi yazar Oktay Fakıoğlu “Birlikte rahmet ayırılıkta azap vardır.” diyerek Türk kimdir sorusuyla başladı.

Türk, bayrak inmesin ezan susmasın, davam ilahi kelimetullahtır diyen iradedir. Türk bir duruştur, tavırdır. Haksızlık karşısında susmamaktır. Türk fedakarlıktır, kaçmamaktır diyerek dünden bu güne Türk dünyasındaki birlik çalışmaları üzerinde durdu.

Türk toplumlarının birlik konusundaki hassasiyetlerine dikkat çeken Fakıoğlu Türkler birliğe ne kadar önem vermişse, bu uğurda ne kadar çalışmışsa; Türk düşmanları da kat kat fazlasıyla Türklerin birlik çalışmasına engel olmaya çalışmıştır diyerek, büyük bir ilgiyle takip edilen konuşmasında özetle şöyle dedi.

“Dünyanın çeşitli bölgelerinde 350 milyona yakın Türk yaşamaktadır. Türklerin yaşadığı bölgelerin yer altı ve yer üstü zenginlikleri ve enerji kaynaklarının planlı bir şekilde değerlendirilmesi değil sadece Türk toplumlarını ihya etmek, dünya insanlığının ihtiyaçlarını karşılayacak ve yaşam standartlarını yükseltecek yeterliliktedir. Türk toplumlarının birliği demek Türk milletinin dünya hakimiyeti demektir.

Her dönemde Türk birliğini savunan öncüler çıkmıştır. 20. yüzyıl Türk birliğinin öncüsü de Mustafa Kemal’dir. Yakın tarihimizde birlikle ilgili çeşitli kurultay çalışmaları yapıldı. Bu konuda rahmetli İsa Yusuf Alptekin,’in, Alpaslan Türkeş’in Aykut Edibali’nin çalışmaları oldu. Son yıllarda birlik konusunda en ciddi çalışma Millet Derneği ve Millet Partinin öncülüğünde yapılan Türk Dünyası Kurultay çalışmaları olmuştur.

Sadece bir bölgedeki (Filistin ve Gazze ) insanlarla ilgilenmek onlar üzerinden siyaset yapmak Çin’ de, Irak’ta , Arakan’da Malezyada, Yunanistan’da, Doğu Türkistan’da Avusturalya’da, Çeçenisten’da .. dünyanın dört bir yanındaki soydaşlarımıza sahip çıkmamak akıl işi değildir.

Dünya, kurulan birliklerle idare edilirken, Avrupa Birliği bakanlığımız olmasına rağmen Türk birliği ile ilgili hiçbir çalışmamız yok. Bu bir vebaldir.

Türk toplumları, Türkiye’nin öncülüğünde bir birlik beklerken; biz varsa yoksa Gazze diyerek sadece İsrail’in içerde birliği sağlamasına katkıda bulunmak ve saf Müslümanların oyunu almaktan başka ne yapıyoruz.

Kendileri birleşip ′Birlikler kurarken ülkemizde “Mozayikçilik” yaparak birliğimize saldıranlar, mezhepçilik fikri çıkaranlar bilsin ki; Anadolu Türk ve İslâm′dır, kardeştir. Dahası Türk milleti sınırları dışında kalan Osmanlı bakiyesi coğrafyada: mazlum kardeşleriyle yeniden kucaklaşacak, Balkanlar, Ortadoğu- Kırım ve Kafkasya′daki tarihi hak ve misyonuna yeniden sahip çıkacaktır.

Bunu engellemeye ve unutturmaya yönelik içeride oluşturdukları tuzaklar işe yaramayacaktır. Artık bizden korkun! Zira yeni zamanda eski parola ve idealler yeniden hayat buluyor; Türk′ü ve Türk dilini yeryüzüne hakim kılmak için yeniden tarih yapmaya geliyoruz.
350 milyonluk Türk dünyası olarak parolamız: “Dilde fikirde, işte birlik”tir. Müslüman-Türk milletini uyuşturmaya ve kendini unutturmaya yönelik ne kadar “izm” ve “ist’leriniz varsa hepsi “arşive” kaldırılmıştır. Gidişimiz acı oldu ama dönüşümüz “muhteşem” olacak.

j) Türk milleti bu noktadan itibaren ′hür ve müstakil′ geleceğin: yeniden tanzim için şunları yapacak:
Önce içeride birlik ve bütünleşme
Türk dünyası ile birlik ve bütünleşme
Osmanlı bakiyesi coğrafya ile birlik ve bütünleşme
İslâm dünyası ile birlik ve bütünleşme
Dünya ile birlik ve bütünleşme

k) Böylece milletimiz, İslâm dünyası ve tüm insanlığın beklediği ve hakettiği yeni bir ′Dünya düzeni′ kurulmuş, beşeriyet Müslüman- Türk milletinin önderliği ve onun bağlı olduğu manevî değerlerin rehberliğinde ilahi murada uygun mutlu ve adil bir hayata kavuşmuş olacaktır.

İşte tüm bunlar ve bu teklifler bir hayal değil, inananlar için bir gerçek ve bu gerçek şimdi bir “rüzgar” bekliyor! dedi.