Millet Derneği Kurusu Üyesi Hikmet Sofu Beyin Sunduğu Güzel Söz Semineri

AĞULU AŞI, YAĞ İLE BAL ETMEK
Sözü güzel söylemek gerek… Sözümüzün tesirli, etkili, verimli olmasını istiyorsak muhataplarımıza sözü güzel söylemek, düşünüp ölçüp biçerek konuşmak gerek. Üslubumuzu iyi ayarlamak gerek. Maksadımız bağcıyı dövmek değil, üzüm yemek ise sözü güzel söylemek gerek…
Akif’in şu sözünü bir zamanlar çok seviyordum ve prensip de edinmiştim ama! Aması var… İşte Akif rahmetlinin sözü: “Şudur cihanda benim en beğendiğim meslek: Sözüm odun gibi olsun, hakikat olsun tek…”. (Mehmet Akif ERSOY) Şimdi ‘sözün odun gibi olması’ndan rahatsız oluyorum.

GÜZEL SÖZ YEDİVEREN GİBİDİR
‘Yediveren’i bilir misiniz? Hani bazı meyveler vardır. Yılın dört mevsimi meyve verir. Başında meyve eksik olmaz, onlara ‘yediveren’ denir Anadolu’da…
Allah Kur’an’da şöyle buyurur güzel söz hakkında: “Güzel bir söz, güzel bir ağaç gibidir. Onun aslı sabit, dalları semadadır. Rabb’inin izni ile meyvesini devamlı verir…” (İbrahim, 24, 25)
“Çirkin bir söz de, yerden koparılmış, kökü olmayan kötü bir ağaca benzer.” (İbrahim, 26)
“Kullarıma söyle, sözün en güzelini/doğrusunu söylesinler. Sonra şeytan aralarını bozar. Çünkü şeytan, insanın apaçık düşmanıdır” (İsrâ, 53).
“İçinizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa eren onlardır.” (Ali İmran, 104)
*“İnsanları Allah′a çağıran, iyi iş yapan ve ′Ben Müslümanlardanım′ diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?” (Fussilet, 33)

ONLARIN TAPTIKLARINA SÖVMEYİN
*“Allah′tan başka yalvarıp yakardıklarına (taptıklarına) sövmeyin; sonra onlar da haddi aşarak bilmeksizin Allah′a söverler. İşte böyle, biz her ümmete kendi yaptıklarını süslü (cazip/çekici) gösterdik, sonra onların son varışları Rablerinedir. Artık O ne yaptıklarını kendilerine bildirecektir.” Enam, 108

FİRAVUN’A YUMUŞAK SÖZ SÖYLEYİN…
Firavun’u tüm dünya tanır. Hani Musa Peygamberin ve Yahudilerin düşmanı olan bebek düşmanı ve katili Mısır kralı var ya işte o. Firavun’a karşı nasıl davranırdınız? İşte Allah’ın tavsiyesi:
*“Firavun′a gidin, çünkü o gerçekten azdı. Varın da ona yumuşak söz söyleyin; belki dinler, yahut korkar.” (Taha Suresi, 43-44)

TESİRLİ GÜZEL SÖZ SÖYLE
*“Sen insanları Allah yoluna hikmetle ve güzel öğüt dâvet et, onlarla en güzel tarzda mücadele et.” (Nahl, 125)
*“Onlara aldırma, onlara öğüt ver ve onların içlerine tesir edecek güzel söz söyle!” (Nisa, 63)
*“(O vakit) sen Allah’tan bir esirgeme sayesindedir ki onlara yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın onlar etrafından dağılıp giderlerdi. Artık onları bağışla (Allah’tan da) günâhlarının yarlığanmasını iste. İş hususunda onlarla müşavere et. Bir kere de azmettin mi artık Allah’a güvenip dayan. Çünkü Allah kendine güvenip dayananları sever.” (Ali İmran, 159)
*”Kim Allah′a ve ahiret gününe iman ediyorsa, ya hayır söylesin yahut sussun” (Hz. Muhammed Mustafa (sas))
*Hatemül Enbiya’dan bir söz daha: “Sizden biri bir kötülük gördüğünde eliyle düzeltsin, buna gücü yetmezse diliyle düzeltsin, onu da gücü yetmezse kalbiyle buğz etsin. Fakat bu, imanın en zayıf mertebesidir.” (Hz. Muhammed Mustafa (sas))

‘ZALİM SULTAN KARŞISINDA HAKKI SÖYLEMEK EN BÜYÜK CİHATTIR’
Anlamak istemeyen, nefsinin esiri olmuş zalim birine, bir yöneticiye, bir sultana ne demeli, nasıl davranmalı, ne etmeli?
Adam olan adam, inanan insan; Hatemül Enbiya’nın şu buyruğunu yerine getirmekten kaçınmaz: ‘Zalim sultan karşısında hakkı söylemek en büyük cihattır.” (Hz. Muhammed Mustafa (sas))

SÖZ; AĞULU AŞI, YAĞ İLE BAL ETMELİ
Yunus Emre ne güzel söylemiş:
“Sözü bilen kişinin, yüzünü ak ede bir söz
Sözü pişirip diyenin işini sağ ede bir söz
Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı
Söz ola ağulu aşı, yağ ile bal ede bir söz”

TARTIŞMA ADABI
*“Allah’a ve Resulüne itaat edin ve birbirinizle çekişmeyin sonra içinize korku düşer ve devletiniz (gücünüz, rüzgarınız) elden gider. Sabırlı olun çünkü Allah sabredenlerle beraberdir.” Enfal, 46
*Bir keresinde İmam-ı Azam Ebu Hanife, oğlu Hammad’ı itikadi bir konuda birileriyle tartışırken görür ve susturur. Orada bulunanlar sorar:
– ‘Biz seni başkalarıyla bu tür konuşmalar yaparken görüyoruz. Bizi neden engelliyorsun?’
İmam-ı Azam şu cevabı verir:
– Biz konuşurken karşımızdaki kayıp düşmesin, yanılmasın korkusuyla başımızda kuş taşır gibi dikkat ediyoruz. Siz ise arkadaşınızın yenik düşmesini istiyorsunuz. Arkadaşının düşmesini isteyen, (konu itikadî olduğu için) onu tekfir etmek istiyor demektir. Arkadaşının dinden çıkmasını isteyen kişi küfre girer.

HESAP GÜNÜNÜ DÜŞÜNEBİLİYOR MUYUZ?
*“O bir söz söylemeye dursun, mutlaka yanında hazır bir gözcü vardır.” (Kaf, 18)
*“Muhakkak ki O (Kur′ân), hem senin için, hem kavmin için bir şereftir (öğüttür). Ve siz, O’ndan sorguya çekileceksiniz.” Zuhruf, 44
*”Onlar düşünmezler mi ki, tekrar diriltilecekler” (Mutaffıfîn 4)

HİKMET SOFU (26.12.2014)

 

SHARE
Millet Derneği İstanbul Şubesi hakkında bütün haberler, semineler ve faaliyetleri takip edebilirsiniz.

YORUM YOK