Ne İstedin De Vermedik

  0
  1

  Ne âlicenap bir davranış; ne babayane bir hitap(!) Daha niçin ağlıyorsun be adam! İstediğini almışsın, Daha ne versinler ki… Daha neler neler verildi. Yatlar, katlar bağlar bahçeler, tarlalar, maden ocakları… Kömür işletmeleri, müteahhit hizmetleri, Bankalar, iç-dış alım satım distribütörlükleri, Muafiyetler, mutlakıyetler. Milletvekillikleri, genel müdürlükler, bölge müdürlükleri, valilikler, kaymakamlıklar… Emniyetin tamamını, yargının yarısını; Ulemayı, hükemayı, bilumum dar-ül fünûnu, rektörlükleri, dekanlıkları, danışmanlıkları. Telekomünikasyonları, iletişim, ulaşım, basın yayın kompleksleri. Gazeteler, televizyonlar, radyolar, spor salonları. Senin gözünü diktiğin, başkasına elimin tersiyle ittiğim bütün nimet-i kebiri ayaklarının altına sermedim mi? Olimpiyatlarına bütün azamet-i kabine-i karinemle iştirak eyleyüp ol dem dünya çapında onurlandırmadık mı?
  Devlet-i âliyenin tüm mahremiyetini sana, kadronuzun, camianızın kadirşinas insaf ve vicdaniyetinin âli penahına teslim eylemedik mi?
  Altın nesli hazırınızın bilumum devlet-i âliyenin tüm imkânlarını seferber edüp; istediğiniz mevki ve makamları vatandaş-ı mazlumiyenin haklarını loplama pahasına size ikram etmedik mi? Onları hala açıklamıyorum, o zaman sen de ben de yanarız!
  El insaf ya! Adam daha ne yapsın. – Hatta isteseydi yine verecektim, amma! ( Aslında koltuğumu istedi) – Gözüne dizine dursun bre ‘’O Belde’’li adam! Adeta devlet içinde devlet kurmuşsun. Hâkim sende, hüküm sende, din sende, diyanet sende. Yargı sende, çağrı sende; al-sat, tut-at; yol ver, yön ver, yola getir. Müdahale mi etik? Suçsuzlar senelerce içerde yattılar. Seninle canciğer kuzu sarması değil miydik biz? El ele vermemiş miydik? Biz, bu yolda beraber yürümemiş miydik? EVET, paylaştı ve paylaştırdınız. Böldü bölüştürdünüz, Bir çöplüğün bir horozu olurdu! Kara kedi mi girdi araya?
  HÜKÜM-İ AKAİDİYYE: İmam hür değilse, sürgün ise, başka devlete sığınmışsa; verdiği fetva geçersizdir. Öyle ya, o devlet tarafından yönetilmediğini kim iddia ve ispat edebilir ki? İstanbul’un işgali sırasında padişahın Mustafa Kemal’i azletme fermanının geçersizliği gibi… Bilgeler ittifak-ı Amerikuyyun ve dahi İsrailiyyun ile hem dem oldukları söylenir durur. Gerçi bu görüş düalistlerin her biri için aynı ittifaklar ve benzer güçlerin eleman-ı hası oldukları maruf ve malumdur. İspat-ı senedidir ki; vekil-i zamanenin kendi kendinden imal şu cümle tarihe düşmüştür: ‘’ Ben BOP eş başkanıyım. ‘’ Böylece dünya lideri oldu demek ki.
  Ey mebus-i mesul! Sen kimin hakkını, hukukunu, gelirini, taşını, toprağını, arsasını, tarlasını, madenini, parasını, bankasını, irad ve akarını sonradan ‘’haşhaşi’’ dediklerine peşkeş çekiyorsun.( ikram ediyorsun) Memurluk sınavını kazanmasına rağmen, kazanmadı hükmünü vererek; ÖSS sınavlarında ortaklara soruları vererek milletin evlatlarının hakkını nasıl haksızlıkla gasp ettirdiniz? Devletin kilit noktalarını; yargı, üniversite, emniyet, adliyeyi vb.lerini bir örgüte teslim edersiniz. Üstelik size bunların ne vahim neticeler doğuracağını yıllar öncesinden bir bilim ve siyaset adamının uyarmasına rağmen. O zaman bu muhterem Muhteşem Türkiye Projesinin mimarına çok kızmış olacak ki; partisini de seçime sokmamıştınız.
  NE İSTEDİN DE VERMEDİK?
  Niye verdin? Neden verdin? Niçin verdin?
  Kimin hakkını kime verdin.? Kimin mülkünü kime verdin?
  Kamuya ait bir malın vebali için cehennemi adres gösteren danışman-ı alimanınız yok muydu? Meşhur Osmanlı hukukuna ait bir madde dikkatimizi hemen çekiyor: ‘’Gayrın mülkünde tasarrufla hükmetmek batıldır.’’ (Başkalarına ait bir mülkte harcama yapmak, haramdır.) denmiştir.
  Şu beyit danışmanları çok iyi anlatır: “ Meşhûrdur ki fısk ile olmaz cihân harâb, Eyler anı müdâhane-i âlimân harâb. (Herkes bilir ki cihan fitne, fesat ile harap olmaz. Onu, bilginlerin dalkavukluğu harap eder.)
  BEYLER! KAVGANIN ASIL NEDENİNİ MİLLET MERAK EDİYOR. NASIL OLSA MAHŞERDE ORTAYA ÇIKACAK GERÇEKLER. FIRSAT VARKEN MİLLETLE YÜZLEŞİN HELALLEŞİN.

  CEVAP VER

  Please enter your comment!
  Please enter your name here