ABDULLAH CANKAL’LA “AKAİD”

haber-c718“İslam üç ayak üstüne oturmuş; iman, ibadet, ahlak.”

İslam kültür ve medeniyetinin temelini teşkil eden ve insanın madde, kainat ve hayat hakkında inanması gereken şeylerin bütününü kapsayan “Akide”, tarihte olduğu gibi bugün de sarsılmak istenmekte ve buna bağlı olarak da İslam’ın hayat telakkisi ve medeniyeti tahribe uğratılmaktadır. Bu itibarla Millet Derneği Cuma Sohbetleri’nde bu hafta, bu tehlikeleri ve düşülen hataları hatırlatmak düşüncesiyle “Akaid” konulu sohbet gerçekleştirildi. İlahiyatçı Abdullah Cankal’ın verdiği sohbet; Türkiye’nin şu anki kültür ortamı, İslam tarihinin kısa bir hatırlatması ve “Akaid” konusuyla ilgili ayetlerden örnekler olmak üzere üç başlık halinde işlendi.

İSLAM’IN SAÇ AYAKLARI

Abdullah Cankal, yaşanılan bilginin önemli olduğunu, Sahabe-i Kiram’ın “ilmim amelimi geçti mi” diye kendilerini sorguladıklarını söyleyerek sohbetine başladı. Uygulanmayan, hayatımıza tatbik edilmeyen ilmin hiçbir değerinin olmadığını hatırlatan Cankal, İslam’ın saç ayaklarına vurgu yaptı: “İslam üç ayak üstüne oturmuş: iman, ibadet, ahlak. Amaç güzel ahlaka ulaşmak. Peygamber Efendimiz, [Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim] diye buyuruyor. İman ise temel nokta.”

TÜRKİYE’DE HAKİKATİ BULMA İMKANI KAYBOLMAKTA..

Cankal, Ömer Nesefî’nin “Akaid” eserinin 1975 yılı baskısının önsözünden yaptığı alıntıyla Türkiye’nin şu an ki kültür ortamını gözler önüne serdi: “Türkiye’de kültür dejenere edilmiştir. Türkiye’de fikir hayatı sükut ettirilmiştir. Türkiye’de hakikati bulma imkanı kaybolmak üzeredir. Hakikate ancak doğru bilginin muhakemesi ile varılır. Doğru bilgi ise kendi öz kaynağından öğrenilir. Avrupa’nın anlaşılması için Kitab-ı Mukaddes’in, Yunan tefekkürünün, Roma nizamının bilinmesi şarttır. İslam’ın anlaşılması içinse onun öz kaynaklarının tetkiki zaruridir. Bu tetkik yapılmamışsa İslam’dan veya onun haricindeki sistemlerden bahsetmek gülünçtür. Bugün Türk halkı düşmanlarının kültürel tecavüzü altındadır. Onun asırlardan beri hayatiyetini temin eden İslam’ın kaynakları gözden uzaklaştırılmıştır. Böylece halk kültürel kaynaklarını kaybetme tehlikesiyle karşılaşmıştır. Ne İslam’ı ne de onun haricindeki sistemleri bilen, millet düşmanları tarafından hipnotize edilen bilgisiz okumuşlar, bu öz kaynakları kurutmuş ve İslamiyet’in temiz mahiyetini kendi anlayışlarına göre bulandırmışlardır.”

İslam tarihinden kısa hatırlatmalar da sunan Abdullah Cankal, akaid konusuyla alakalı inzal olan ayetlerden örnekler vererek sohbetini sonlandırdı.

Millet Derneği’nin Cuma Sohbetleri, sürpriz konu ve konuklarıyla devam edecek. Her hafta cuma akşamları saat 19:30’da bekliyoruz…

SHARE
Millet Derneği İstanbul Şubesi hakkında bütün haberler, semineler ve faaliyetleri takip edebilirsiniz.

YORUM YOK

VER