Ferit Edibali İle Dünya Gündemi 2

65

seminer-fba9Ferit Edibali: “Amaç, adım adım toplumumuzu psikolojik açıdan takatsiz hale getirmektir.”

Millet Derneği´nin “Türkiye Gündemi” sohbetlerinin nisan ayındaki ilk konuğu Araştırmacı-Yazar, Uluslararası İlişkiler Uzmanı, Avukat Ferit Edibali oldu. Edibali, konuşmasında son süreçte yoğun olarak tartışılan anayasa çalışmaları üzerinde durdu.
Bugünkü sohbetinin ana maddesinin anayasadaki ´Türk´ ve millet kavramları olduğunu belirten Ferit Edibali şu değerlendirmelerde bulundu: “Anayasalar bir ülkenin en tepedesinki siyasi belgelerdir. Anayasaların başlangıç bölümleri ise bu noktada çok önemlidir. Çünkü o anayasanın ruhu, anlatmak istediği ilkeler, prensipler başlangıç hükümlerinde gizlidir. Gerisi madde maddedir. Bizim tartıştığımız konuya gelirsek, bu “Türk” kavramının anayasa metninde olup olmayacağı üzerinde yoğunlaşmış vaziyette. Deniliyor ki etnisiteyle ilgili kavramlar pek çok sorun oluşturuyor, o halde biz bunu kaldıralım. Bu fikri savunan insanların en büyük referans noktaları ise “meydan larousse”daki tanım. Fakat insaflı olmak lazım. Bugünkü anayasada da öncekilerde de “Türk” kavramı etnisite olarak kullanılmamış. Çünkü baktığımızda anayasanın başlangıç bölümünde ve ilgili maddelerde “Türk” kavramını tanımlama ihtiyacı hissedilmiş. Eğer anayasa metninde bu tanımlamalar olmasaydı, o zaman “meydan larousse” daki tanım lafzi olarak kabul edilebilirdi. Zira lafzi anlamda algılandığında karşı çıkanların da rahatsızlık duymaları normal karşılanabilirdi. Ama anayasa metni, bunu engellemek için kendi tariflerini koymuş ve bunun etnisite ile bir bağlantısı olmadığını baştan açıklamış.”
Anayasa yapım sürecinde çeşitli kurum ve kuruluşların hazırladığı anayasa taslak metinlerinden bazılarının içeriğinden bahseden Edibali, Osmanlı´dan günümüze kadar yapılmış anayasaları da değerlendirdi. Bu değerlendirmelerin ardından, anayasaların her zaman yapılacak metinler olmadığını vurgulayarak, bu süreçte zaman zaman bazılarının referans olarak gösterdikleri Batı anayasalarının ilgili hükümlerine değindi: “Fransa anayasasının her yerinde Fransız ve Fransız milleti, Almanya federal bir yapıya sahip olmasına rağmen anayasalarında Alman milleti yazıyor. Keza İspanya´da da geniş özerk bölgeler ve ETA problemi var olmasına rağmen İspanyalılar demiyorlar. O halde biz de neden ´Türkiyeli´ denmesi ısrarı var? Adı Türkiye olan bir devlette milletin adının Türk milleti olmasından daha tabii ne olabilir ki? Zaten burada amaç, Türkiye Cumhuriyeti´nin temellerini sarsmak, ülkeyi istedikleri gibi federal yapıya bölmektir.”
Tüm bu süreçteki asıl amacın, adım adım toplumumuzu psikolojik açıdan takatsiz hale getirmek olduğunu söyleyen Ferit Edibali, bunu da kendi elimizle yaptırma gayreti içinde olduklarını ve bu doğrultuda bazı psikopolitik uzmanların da ülkemizde çok ciddi çalışmalar yaptığını uyarısında bulundu. ´Bundan birkaç yıl önce bugünkü konuları tartışabilir miydik? Tartıştırıyorlar ki bu şekilde reflekslerimizi ölçüyorlar´ diyen Edibali bu noktayı bir hikayeyle açıkladı: “Aşiret işlerini çocuklarına bıraktıktan sonra horozla geçimini sağlamaya başlayan yaşlı bir Arap şeyhi varmış. Bir gün bir horozu çalınır şeyhin. Adam horozun çalındığını duyunca çocuklarını toplar ve horozu bulun horozu çalanları da bulun der. Çocuklar ise babamız çok yaşlandı, herhalde kafayı yedi derken, bir müddet sonra aşiretin en bakımlı güzel atı da çalınır. En nihayetinde şehrin en güzel kızlarından biri de kaçırılınca savaş meclisi toplanır. Acaba hangi aşiret yaptı bunu, ne yapmalı diye tartışırken yaşlı Arap şeyhi önceden söylediğini tekrarlayarak der ki ´horozu bulun, horozu çalanları da´. Sonra bunu şöyle açıklar, evlatlarım düşmanlarımız bunu yaparak sizden bir horoz çalınabileceğini gösterdiler. Sizden herhangi bir tepki çıkmayınca at gitti. Sonra da en nihayetinde kızı kaçırdılar. Ama siz horozun peşinden gitseydiniz, bu insanlar böylesine ileri gidemeyeceklerdi.”
Şahsi kanaatinin, adı Türkiye olan bir devletin millet isminin Türk milleti olmamasının kabul edilebilecek bir şey olmadığını belirten Edibali, anayasadan bu kavramların çıkarılması halinde daha büyük gerilimlerin, daha büyük yanlış anlaşılmaların çıkmasının içten bile olmadığını vurgulayarak konuşmasını sonlandırdı.
“Türkiye Gündemi” yeni konu ve konuklarıyla Millet Derneği´nde değerlendirilmeye devam edecek…