ABDURRAHMAN SİLER: İSLAM RÖNESANSINA İHTİYAÇ VARDIR

haber-77fdTÜRKİYE´NİN GÜNDEMİ MİLLET DERNEĞİ´NDE

Abdurrahman Siler: İslam Rönesansına ihtiyaç vardır

Millet Derneği İstanbul Şubesinin “Türkiye Gündemi” sohbetleri tam hız devam ediyor. Şubat ayının ilk misafiri Kahramanmaraş´ tan gelen emekli akademisyen Abdurrahman Siler oldu. Siler, Türkiye ve İslam coğrafyasının neden İslam Rönesansına ihtiyaç duyduğunu açıkladı.

Dernek Merkezi´nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Siler, İslam Rönesansının dinde reform değil bir öze dönüş olduğunu belirterek İslam´ ın özünün kavranmadan İslam medeniyetinden söz edilemeyeceğini belirtti. Devamında; “En az dört asırdan bu yana donma ve kalıplaşma sürecinde seyireden İslam medeniyenin bugün teorisi ve pratiği çok zayıflamıştır. İslam medeniyetinin sistemleştirilmesi gerekmektedir. İslam dini, sadece bireyin değil aynı zamanda toplumun da tüm sorunlarına çözüm arar. Bugünkü İlahiyat Fakülteleri, bunun için yetmez. Lisans ya da yüksek lisans düzeyinde eğitim veren İlahiyat Fakülteleri yanında İslam Akademileri de kurulmalıdır. Burada İslami sorunlarla uğraşan ve içtihat verebilecek alimler yetiştirilmelidir. Çünkü bize göre içtihat kapısı kapatılmamıştır. Mevcut eğitim sisteminde hem ders verip hem de İslamın özünü araştırabilmek mümkün değildir. Bu akademilerde müşterek çalışmalara imza atacak alimler, ekip çalışması ile içtihat oluşturabilirler. İslam dünyası çağımızda yeni yeni ortaya çıkan ihtilaflı konuları çözmek zorundadır. Bu yüzden İslam dünyasının bugün her zamankinden çok daha fazla İslam Rönesansına ihtiyacı vardır.” dedi.

İslam Rönesansı kavramını ilk defa Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali´ den duyduğunu dile getiren Siler, daha sonra bazı akademisyenlerden de “İslam Bilim Rönesansı” gibi kavramları duyduğunu ve bu durumdan çok hoşnut olduğunu ifade eden Siler, ileride bu konuda bir kitap yazma projesi bulunduğundan da bahsetti.

Kur´ an-ı Kerimin ilk emrinin “Yaradan Rabbinin adıyla oku” olmasına rağmen müslümanların okumayarak Allah´ ın emrine karşı geldiğini belirten Siler, “Maalesef bugün biz müslümanlar; histe müslüman, düşünüşte materyalist, yaşayışta Hristiyan gibiyiz. İslam Rönesansının en önemli hizmeti bu olacak ve müslümanları histe, düşünüşte ve yaşayışta İslam´ a davet edecek, bunun yollarını gösterecektir. Okuyan, düşünen ve harekete geçen müslümalara ve onlara yol göstecek, problemlerini çözecek aydınlara ve yöneticilere her zamankinden çok daha fazla ihtiyaç vardır. İslam dünyasından eksik olmayan kan, zulüm ve sömürü bunun en büyük kanıtıdır.” dedi.

“Türkiye Gündemi” Millet Derneğinde değerlendirilmeye devam edecek.

SHARE
Millet Derneği İstanbul Şubesi hakkında bütün haberler, semineler ve faaliyetleri takip edebilirsiniz.

YORUM YOK

VER