My Weblog: istanbul elektrikci uskudar elektrikci elektrikci usta elektrikci

Arşivden Seçkiler

DİN Din kelimesinin lügat manâsı yol demek. Ondan anladığımız, insanoğlunun dünyada ve ahirette saadet bulması için takip edeceği yol. Daha önceki yazılarımızda ifade ettiğimiz gibi bu yol ihtiyarîdir. Sonuçları belli olan sebepler, vesileler veya yollar gösterilir insana. İyi ve kötü, hayır...
MESELENİN KONUSU Geçiş dönemi toplumlarında inanç adamının görevleri ve problemleri üzerinde durmak istiyoruz. Türkiye'de şimdilik dar bir kesimi ilgilendiren mesele, toplumun geleceği açısından son derece önemli bulunmaktadır. Bu mesele üzerinde durulmazsa, yeterli ilgiyi görmezse, hiç şüphe edilmesin ki, çok şeyler...
Mağfiret, rahmet ve bereket ayı olan Ramazan ayına girmiş bulunuyoruz. Bütün Müslümanlar, bu aya kavuşmuş olmanın sevinci içindeler. Doğudan batıya, kuzeyden güneye milyonlarca insan, hisseleri ölçüsünde ilahi bir heyecana tutulacaklar. Yüce Tanrı’nın bütün insanlara bir hidayet kaynağı olarak gönderdiği...
İnsanlığın tarihine bir göz atarsak, medeni ilerlemenin başlıca amilleri arasında düşünceyi, buluruz. Şüphesiz medeni ilerlemenin başkaca amilleri de vardır. Ama belli tarih dönemeçlerinde düşüncenin birinci derecede etki yapan bir faktör olduğu görülür. Hatta daha ileri giderek, belki de gerçeğe...
KURTULUŞ İSLÂM’DA İnsanlığın tarihi, insanın kurtuluşunu arama tarihidir, denebilir. İnsan kendisini çevreleyen baskıları yenmek için didinmiştir. Yasama ve varlığını devam ettirme meyli, bütün canlılar gibi insanda da mevcuttur. İnsan açlıktan kurtulmak için toprakla savaşmış. Barınmak için canlı varlıklardan ve tabiattan...