SUİKASTE SEBEP OLAN MAKALE!

237

Türkiye’de ne kadar engellemeye çalışsalar da;  sahip olduğu siyasi anlayışı, program ve projeleri, izlediği yol, ülke meselelerine getirdiği çözüm önerileri ile Türk siyasi hayatına damgasını vurmuş bir lider var. Bu Millet Partisi Genel Başkanı Sayın Aykut Edibali’dir.      

Edibali ve ekibi 1970’den itibaren milletin yanlış yönlendirilmesine karşı çıkıyor.  “ Davamız Türk Milletinin Varlık ve Beka Davasıdır.” diyerek “Milletim uyan!” çağrısında bulunuyor. Ülke meseleleri ile ilgili sürekli çözümler üretiyor.

Her türlü gelişme ve başarının ancak milletin birliğinin sağlanmasıyla mümkün olacağına inanıyor.  Edibali ve ekibi birlik çağrılarına 1973’de “Milli Partiler Arası İttifak” çağrısıyla başlıyor.  

2 Şubat1986’da ” Tüm Partileri Milli Dayanışma ve İşbirliğine Çağırıyoruz.” diyerek tarihi bir çağrı daha yapıyor. Gelin “Devlet, millet ve vatan için kucaklaşalım”.  Kendimize davet edip durmayalım. Bütün partilerin düşmüş olduğu hata particilik putudur. Bu insanları kişilikten uzaklaştırır, insanı şirke düşürür diyor.

Biz ne Edibali’nin yoluna, ne Tayib’in yoluna, ne Bahçeli’nin yoluna, ne Kılıçtaroğlu’nun yoluna, ne de başkalarının yoluna çağırıyoruz. Biz Hakkın yoluna çağırıyoruz uyarısında bulunuyor. Çözüm önerileri sunmaya şartları açıkça ortaya konan birlik çağrılarına devam ediyor. 

Milletle buluşması sürekli engellenen Aykut Edibali ve partisi 1990’lı yıllarda gündeme gelmeye, haber olmaya başlıyor. Nakşibendi Şeyhi İskender Paşa Cemaati Başkanı Prof. Dr. Esat Coşan’ın o zamanki Islahatçı Demokrasi Partisi bugünkü Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali ve ekibinin ortaya koydu siyasi anlayışı, program ve projelerini, izlediği yolu benimsediği ve destekleyeceği haberleri duyuluyor.

Prof. Dr. Esat Coşan Tarikat ve cemaat gerçeğini yazıyor. Allah ile kul arasında aracı yoktur. Kullara kul olmayın uyarısında bulunuyor. Makalenin yayınlanmasından sonra düzenlenen bir  suikastle öldürülüyor. İşte suikaste sebep olduğu ileri sürülen makale.     

“İslam’da cemaatle beraber olunması tavsiye edilir. Cemaatle beraber olmak “hakla”, “hakikatle” beraber olmaktır! Tek başına olsa bile, hakikatle beraber olan cemaattir. Hakikatten kopmuş olanlar, milyonlarca da olsa tefrikadadır.”

“Bugün maalesef tüm İslâm âlemi emperyalist güçlerin sultası altındadır. Kuş uçurtmazlar, takip ederler… Hem de kendisi takip etmez… Amerika seni John’la takip etmez, Smith’le takip etmez. Adı senin benim gibi olan Müslümanla takip eder; canına okur. O milletin içinden çıkmış hain vasıtasıyla takip eder ve millete en büyük zararı, kendi içinden çıkmış insanlara yaptırır. Parayla satın alır, ajan edinir ve öyle kullanır.”

“Herkese ajan demiyoruz; metot bilmediğinden, ilimden uzak olduğundan emperyalist onu kullanır, fark etmez. Sahte bir takım organizasyonlar var, topluyorlar insanları etraflarında, ondan sonra onları toptan satıyorlar! Götürüyor, olmadık yere bağlıyor… Mü’min feraset gözüyle bunları anlayabilmen. Hizmet ediyorum diyen insanları, organizasyonları irfan teraziniz ile tartın!”

“Böyle birtakım insanlara, organizasyonlara körü körüne bağlanmayın! Her birinize istiklâl tavsiye ediyorum. Hür olun, hizmeti kendiniz tespit edin, yapmaya çalışın!”

“Emperyalistlerin türlü oyunları var. İslâm, bir kimsenin hizmetiyle yürüyecek hâle gelirse, o kimseyi yok ederler, öldürürler, satın alırlar, tehdit ederler. Ne yapmak lâzım? Hizmeti yaygınlaştırmak lâzım, herkesin lider olması lâzım. “Tek lider, vazgeçilmez insan…” diye bir şey olmaz. Bakın, Filistinli çocuklarla niye başa çıkamıyorlar? Hepsi lider.”

“Bir lidere, tek hocaya, tek ekibe bağladığı bir yığın insanı, böyle üzüm salkımını sapından tutar gibi, istediği yere götürüyor!”

“Onun için, teşkilât kurdurtuyorlar; teşkilâtın başına kendi adamlarını -hain bir kimseyi- koyuyorlar. Öteki insanların hepsini, üzüm salkımı gibi oraya buraya götürüyorlar.”

“Müsaadeli, ağabeyli, bilmem neyli hizmet olmaz… Tâbî olmayın kimseye! Bana da tabi olmayın! Bana tabi olursanız, beni sıkıştırırlar. Ondan sonra, “Sen bu adamlarına şöyle yap!” derler.

İslâm’a, Allah’ın emrine tabi olun! Allah’ın dinine hizmet edin! Tek başınıza olsanız da, hakla beraber olun! O zaman İslâm kalkınır; başka türlü kalkınamaz! “Aa, efendim, dirlik, düzenlik, birlik, beraberlik, organizasyon bozulmasın” diyorlar.

“Her biriniz İslâm için, kendinizin dünyada kalmış tek adam olduğunuzu düşünün. Ama senin gibi aynı hedefe yürüyen başka insanlar varsa; onlarla da işbirliği yap! Yapmıyorsa, silkele at be! Sen onu sırtında taşımak zorunda mısın? Beni sırtında taşımak zorunda mısın? Kimse kimseye hürriyetini vermesin! Hürriyet aziz şeydir. İnsan, ancak Allah’a kul olur. “Allah’ım! Ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz” (5 Mayıs 1990 Prof.Dr. M.Esat Coşan).

Milletimizin ve yöneticilerimizin uyanması basiretle hareket etmesi (Yanılmadan gerçekleri görebilmesi, gelecekle ilgili sezgi, uyanıklık, anlayış, kavrayış ve vizyon sahibi olması) dilek temenni ve duasıyla…

13.01.2019